Filosofi

Det är vanligast att Du möter mig första gången för att Du besväras av ett akut eller långvarigt smärttillstånd och blivit refererad till mig av någon Du känner.

Här inriktar jag mig vid första behandlingstillfället på ett specifikt område som Du behöver eller vill ha hjälp med. Det kan vara ett akut tillstånd som nackspärr, ryggskott, en överbelastnings- eller idrottsskada men Du kan även söka för att tex få hjälp med stela benmuskler inför ett motions- eller tävlingslopp.

Vad får jag hjälpa Dig med?

Denna fråga är central för mig första gången jag möter en ny patient. Alla människor har olika behov och önskemål är det viktigt för mig att ta reda på patientens eget mål med besöket.

De flesta söker initialt för ett akut eller kroniskt problem från rörelseapparaten som de önskar få hjälp med.

En del patienter nöjer sig sedan med att den akuta smärtan är avhjälpt medan andra vill ha hjälp att förebygga och på sikt förbättra sin hälsobild och tolerans för belastning.

Inriktningen är att återställa balansen i kroppen och därigenom förbättra patientens hållning och hjälpa kroppen att kunna fungera bättre utan onödiga spänningar.

För att uppnå detta börjar varje behandling med en kroppsläsning eller biomekanisk/kinesiologisk undersökning där spänningar och obalanser identifieras och det skapas en förståelse för hur spänningen uppkommit.

Därefter behandlar jag framförallt med nålar och djup massage för att lösa spänningar och förlänga strama, korta muskler men även med justeringar av ryggrads- och extremitetsleder för att öka rörligheten och underlätta för muskulaturen.

Jag behöver veta vad Du har för mål och förhoppningar med behandlingen och vad jag kan hjälpa Dig med.

Även om de flesta patienter söker för någon form av besvär eller smärttillstånd vid första behandlingstillfället är det min förhoppning att de efter att den första behandlingsomgången är avslutad skall återvända i framförallt förebyggande syfte.

Det innebär för mig att det är dags för ett återbesök när Du som patient börjar känna Dig stelare och mindre flexibel än Du trivs med.

Alltså att Du känner efter hur kroppen känns och lär Dig just Din kropps signaler så att vi kan bryta ett negativt mönster innan det blir till ett större problem med tydligt obehag, smärta, ryggskott, huvudvärk eller liknande som följd.
Share Button